top of page

חלוקת התשלומים ברכישת דירה מקבלן במודל 20/80


קניית דירה על הנייר היא סיכון לרוכשים אשר אינם יודעים מתי בדיוק תימסר להם הדירה, ובזמן זה נאלצים לשלם ריביות של משכנתא ושכירות במקביל. גם הקבלנים מודעים לכך.

לכן, לא מעט משקיעים מחפשים לקנות דירות חדשות מקבלנים אשר מאפשרים להם תנאי תשלום נוחים, ובדרך כלל תשלום של 20% בחתימת חוזה הרכישה (אם קיים היתר בניה) או 7% אם אין היתר בניה ואז השלמה של 13% כאשר יתקבל היתר הבניה, ותשלום של 80% רק באכלוס הדירה.


המשמעות העיקרית היא: הרוכשים אינם צריכים לקחת משכנתא ולשלם ריביות גבוהות על ההלוואה, אלא ליטול מימון מהבנק רק כאשר הדירה מוכנה לאכלוס.
Comments


bottom of page