top of page

מהו מפרט מכר?

המפרט הוא מסמך משפטי אשר חובה לצרפו לחוזה לרכישת דירה חדשה מקבלן.

המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המכר, ולכן אין לחתום על הסכם מכר ללא שצורפו לו המפרט. המפרט מבוסס באופן צורני ומהותי על נוסח המפרט כפי שנקבע בתוספת הראשונה לצו, ואסור ליזם לשנות את הפרטים בו, אלא רק להתאימו בהתאם לנתוני הפרויקט.

עליכם גם לקבל העתק חתום שלו לאחר שנחתם על ידי הקבלן/יזם.


המפרט הוא מסמך המתאר את הדירה אשר נרכשה "על הנייר" – ועל הרוכש לבחון אותו בעצמו או עם איש מקצוע מטעמו (אדריכל\מעצבת פנים), וזאת על מנת לוודא כי הנתונים שהוצגו בפניו על ידי איש המכירות נמצאים בחוזה, לדוגמה – גודל וסוג המרצפות, סכום זיכויים עבור רכיבים מסוימים, ארונות מסוימים ועוד.


בנוסף, ובעיקר, המפרט מגדיר את הנתונים העיקריים של המוצר הסופי שאנו רכשנו, ביניהם:

  • הפרטים היבשים לדירה והצמדותיה (שטחה, שטח המרפסת, הצמדות וכד')

  • חומרי הבניה והשלד של הבניין והדירה

  • אביזרי הדירה (ארונות מטבח, אסלות, מרצפות ועוד)

  • סעיפים נוספים שקשורים לבניין (הוצאת שטחים מהרכוש המשותף, נהלים, הוראות כלליות ועוד)
Comments


bottom of page